SunoAI

GuruKu

Music Created By Jamu Galeh With SunoAI

GuruKu

@Jamu Galeh

2024-05-16 03:24

GuruKu

@Jamu Galeh

2024-05-16 03:24

Lyrics
(Verse 1) Guruku, bak bidadari, Mengajar kita, jadi pandai, Membimbing semua anak bangsa, Mencari jalan, ke arah kemajuan. (Chorus) Guruku, engkaulah idola, Membimbing kita, jadi pemimpin, Membangun hidup, demi kejayaan, Guru yang tercinta, menuju kejayaan. (Verse 2) Walau pelbagai cabaran ditempuhi, Guru tetap tabah, ibu pertiwi, Mengajar pelajar, tanpa jemu, Berusaha bersama, untuk kejayaan. (Chorus) Guruku, engkaulah idola, Membimbing kita, jadi pemimpin, Membangun hidup, demi kejayaan, Guru yang tercinta, menuju kejayaan. (Bridge) Sepanjang masa kita bersama, Belajar dengan penuh semangat, Guru kita, sentiasa memberi inspirasi, Tidak pernah lari, dari janji. (Chorus) Guruku, engkaulah idola, Membimbing kita, jadi pemimpin, Membangun hidup, demi kejayaan, Guru yang tercinta, menuju kejayaan. (Outro) Guru, terima kasih, Penuh kenangan, sepanjang hayat, Engkau tetap, di hati kami, Guru yang tercinta, tidak dilupakan.
Style of Music
Jazz